Магнезиум хлорид

Магнезиумот е вториот најмногуброен елемент во човечките клетки, а четврт најизобилен позитивно наелектризиран јон во човечкото тело. Магнезиумот е макроминерал и за разлика од елементите во трагови, потребно е внесување во поголеми количини. Магнезиумот е кофактор на повеќе од 300 ензими кои овозможуваат најразлични биохемиски процеси. Кофактор претставува непротеинската хемиска компонента која се врзува за24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Утврдената листа на лекови кои можат да се продаваат и надвор од аптеките

Министерството за Здравство и соодветните служби ја утврдија листа на лекови без рецепт кои можат да се продаваат и надвор од аптеките, односно во  определени места за продажба, како што се супермаркетите и бензинските станици, лекови коишто ги исполнуваат потребните услови и кои имаат дозвола од МЗ да вршат продажба на лековите без рецепт. Имено, сите лекови од оваа Листа и досега24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Тодоров: Веледрогерија не може да има своја аптека

Веледрогериите што вршат промет на големо со лекови и аптека не смеат да бидат капитално, управувачки или роднински поврзани. Едноставно кажано веледрогерија не може да има своја аптека. Ова денеска го истакна министерот за здравство Никола Тодоров на јавната расправа по повод Предлог-законот на која учествуваа претставници на веледрогерии, клиники, лекарски комори и асоцијации. Кажа24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Магдоносот и целерот се природни чистачи на телото

Магдоносот и целерот се јаки природни диуретици. Тие го зголемуваат излачувањето на вишокот течности од организмот. Го поттикнувааат излачувањето на урината и помагаат при задржувањето на вишокот течности во организмот. Тие се извонредни природни диуретци и често им се препорачуваат на лицата кои имаат отоци. Бидејќи ја подобруваат работата на бубрезите, магдоносот и целерот се24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Лековите без рецепт ќе може да се купат во маркети и бензиски пумпи?

Лековите кои се издаваат без рецепти освен во аптеките ќе може да се продаваат и во супермаркети, бензински пумпи, продавници, со што ќе се овозможи намалување на цените на овие лекови поради зголемувањето на конкурентноста. Ова се дел од измените и дополнувањата во Законот за лекови и медицински помагала кои денеска ги најави Никола Тодоров,24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Нема фалсификувани лекови, контролите се постојани

Инспекторите од Бирото за лекови постојано се на терен, немаме пронајдено фалсификувани лекови. Ако имаме сознанија за фалсификувани лекови кои би дошле во Македонија, во соработка со другите институции, ќе се преземат соодветни мерки согласно законот. Постојано се спроведуваат контроли во аптеките и во сите релевантни институции опфатени во овој дел – како на производство, така и на24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Ново намалување на цените на лековите

Од 19 декември стапуваат во сила нови референтни цени на лековите на позитивната листа. На 170 лекови им се намалува доплатата, од нив на 110 им се намалува и партиципацијата, а 21 лек (15 нови терапии) првпат на осигурениците ќе им бидат достапни без доплата (и тоа за дигестивни пореметувања, кардиоваскуларни, ревматски и заболувања на24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

ВНИМАТЕЛНО СО АНТИБИОТИЦИТЕ ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ

Антибиотик не се препорачува при настинки и при други вирусни инфекции, бидејки дејствува единствено на бактерии и на слични микроорганизми а нема никакво влијание врз вирусите. Поради чести инфекции антибиотиците се едни од најупотребуваните медикаменти во детскиот период.Токму поради тоа нивното користење треба да биде крајно рационално и оправдано,имајки ги предвид можните негативни ефекти што24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

м-р Маја Парнарџиева Змејкова по повод Европскиот ден за рационална употреба на антибиотици

Познато е дека користењето на лекови се зголемува ипретставува глобален проблем. Неконтролираната употреба на антибиотиците насветско ниво го отежнува или оневозможува лекувањето на инфекции и болестипредизвикани од бактерии. Фондот за здравствено осиурување, свесен за неопходностаод рационално користење на лековите, прави големи напори и се ангажира нанајдобар можен начин да се обезбеди рационална употреба на лековите:24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Паралелниот увоз ќе ги намали цените на лековите

Министерот за здравство Никола Тодоров очекува измените кои се планираат во инструментот паралелен увоз на лекови, како дел од првичната верзија за промена на Законот за лекови и медицински помагала, да донесат конкуренција и пониски цени на лековите – Со законските одредби за паралелниот увоз на лекови  сакаме сериозно да ја олесниме  процедурата за паралелен увоз, без притоа да влијаеме24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Можеби ве интересира?close