Што се Витамини?

Витамините, латински: vita-живот; amin-амин, органско соединение со азот, се комплексни соединенија од различна хемиска природа кои се важни за нормалното биолошко функционирање на многу живи суштества. Поточно, тие во многу мали количини се потребни за растењето, нормалното функционирање на клетките и ткивата и општо, за одржување на здравјето. Растенијата и некои микроорганизми се способни сами да ги синтетизираат сите потребни витамини, додека животните одредени витамини ги создаваат24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Витамин Ц – аскорбинска киселина

Витаминот Ц или аскорбинска киселина е витамин растворлив во вода, присутен во овошјето и зеленчукот. Тој е еден од најиспитуваните и најопишуваните витамини, и е првиот синтетизиран витамин. Овој витамин има редукциони својства и учествува во многу биолошки процеси. Важен е за синтезата на колагенот и карнитинот, како и за метаболизмот на масните киселини. Тој е најсилниот антиоксиданс меѓу витамините кои се растворливи во вода. Инаку, витаминот24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Можеби ве интересира?close