Пробиотици – поволно влијаат на здравјето

Секојдневно се појавуваат научни докази за поволното влијание на пробиотиците на здравјето. Според дефиницијата на Светската Здравствена Организација, пробиотиците се живи микроорганизми, таканаречени “добри” бактерии, кои применети во соодветна количина имаат поволен ефект на здравјето на домакинот. Гастро системот претставува сложен еко систем во кој се воспоставува рамнотежа помеѓу домаќинот цревната микрофлора која ја сочинуваат24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Можеби ве интересира?close