ВНИМАТЕЛНО СО АНТИБИОТИЦИТЕ ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ

Антибиотик не се препорачува при настинки и при други вирусни инфекции, бидејки дејствува единствено на бактерии и на слични микроорганизми а нема никакво влијание врз вирусите. Поради чести инфекции антибиотиците се едни од најупотребуваните медикаменти во детскиот период.Токму поради тоа нивното користење треба да биде крајно рационално и оправдано,имајки ги предвид можните негативни ефекти што24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

м-р Маја Парнарџиева Змејкова по повод Европскиот ден за рационална употреба на антибиотици

Познато е дека користењето на лекови се зголемува ипретставува глобален проблем. Неконтролираната употреба на антибиотиците насветско ниво го отежнува или оневозможува лекувањето на инфекции и болестипредизвикани од бактерии. Фондот за здравствено осиурување, свесен за неопходностаод рационално користење на лековите, прави големи напори и се ангажира нанајдобар можен начин да се обезбеди рационална употреба на лековите:24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

12 факти за грипот

Еве како изгледа грипот во бројки: 3 –  бројот на типовите сезонски грип вируси – А, В и С 62% –  ефикасноста (до тука) на антигрипната вакцина. 48 – часа е  периодот  во кој вирус на грип се задржува активен во надворешната средина. 20 – секунди, во кои треба да ги миеме рацете, за да24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Не земајте Антибиотици без рецепт!

Антибиотиците можат да спасат живот, но нивната неадекватна употреба доведува до зголемување на бројот на микроорганизмите кои се отпорни. Тоа значи дека бактеријата развила начин да се одбрани од дејството на лекот и тој лек повеќе нема терапевтски ефект врз неа. Со антибиотици се лекуваат болести предизвикани од бактерии, некои габи и одредени паразити, а24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Добредојдовте на 24apteka.com

Овој web Портал е од сегментот на фармацевтската дејност, но не значи дека нема теми од секојдневното современо живеење ,   Фармацијата е дел од нашето секојдневие, дел од нашата грижа за здравјето, телото и расположението. Па така на нашиот web портал ќе сретнете многу секојдневни и корисни теми. Застапена е и стручната јавност, производителите,24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Можеби ве интересира?close