Паралелниот увоз ќе ги намали цените на лековите

Министерот за здравство Никола Тодоров очекува измените кои се планираат во инструментот паралелен увоз на лекови, како дел од првичната верзија за промена на Законот за лекови и медицински помагала, да донесат конкуренција и пониски цени на лековите – Со законските одредби за паралелниот увоз на лекови  сакаме сериозно да ја олесниме  процедурата за паралелен увоз, без притоа да влијаеме24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Повик до аптеки во селски подрачјa за склучување на договор со ФЗОМ во 2013 година

ФЗОМ упатува повик до аптеки во селски подрачја засклучување на договор за 2013 година соаптеките кои добиле решение дека се во мрежа од Министерство за здравство. Вкупно 25 аптеки за прв пат ќесклучат договор со ФЗОМ (списокот на аптеки во прилог). Согласно член 9 од Законот за здравственото осигурување, основнитездравствени услуги за своите осигурени лица, Фондот ги обезбедува во здравственитеустанови24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Од денеска електронски наместо хартиен рецепт

Министерството за здравство информира дека од денеска стартува електронскиот рецепт како дел од интегрираниот здравствен информатички систем. Матичниот лекар лекот ќе го пропишува по електронски пат. Пациентот за да ја подигне терапијата во аптека не мора да има електронска здравствена картичка туку потребно е само да го каже матичниот број или бројот на здравственото осигурување внесен24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

28 лиценци за отворање Аптеки во руралните области

Министерството за здравство додели 28 лиценци за отворање аптеки, со акцент на руралните области во државата. – Бенефит ќе имаат околу 60.000 граѓани. Станува збор за граѓани кои живеат во руралните средини и досега немале можност да имаат аптека во близина на местото на живеење или аптеките немале договор со Фондот, поради што граѓаните не24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Природни хомеопатски лекови во нашите аптеки

Хомеопатијата е форма на алтернативната медицина, предложена од германскиот физичар Самуел Ханеман во 1796, кој се обидел да ги лечи своите пациенти со силно растворени супстанци, за кои се тврди дека имаат слични ефекти како и симптомите што го предизвикале заболувањето. Хомеопатските лекови , без никакви исклучоци се сметаат за потполно безбедни. Со понудата на хомеопатски24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Можеби ве интересира?close