12 факти за грипот

Еве како изгледа грипот во бројки: 3 –  бројот на типовите сезонски грип вируси – А, В и С 62% –  ефикасноста (до тука) на антигрипната вакцина. 48 – часа е  периодот  во кој вирус на грип се задржува активен во надворешната средина. 20 – секунди, во кои треба да ги миеме рацете, за да24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Најчести болести кај предшколски деца

Најчести болести во раното детство се инфекции на дишните патишта, дијареја и со неа поврзани болести, како и инфекции на мочните патишта и кожата. Во последно време се почести се и алергии со широк спектар на клинички симптоми. Поделба на инфекциите на дишните патишта. Инфекциите на дишните патишта можеме да ги поделиме врз основа на24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Можеби ве интересира?close