Магнезиум хлорид

Магнезиумот е вториот најмногуброен елемент во човечките клетки, а четврт најизобилен позитивно наелектризиран јон во човечкото тело. Магнезиумот е макроминерал и за разлика од елементите во трагови, потребно е внесување во поголеми количини. Магнезиумот е кофактор на повеќе од 300 ензими кои овозможуваат најразлични биохемиски процеси. Кофактор претставува непротеинската хемиска компонента која се врзува за24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Железо – важен минерал за организмот

Железото е важен елемент за нашиот организам, неопходен за формирањето на здравите црвени крвни зрнца и за преносот на кислородот до клетките. Светската здравствена организација предупредува дека 80% од населението во светот страда од недостиг на железо. Железото е основен и најважен елемент на хемоглобинот, кој го разнесува кислородот во телото, а го зајакнува и24 Здравје е страница со совети и информации за Здрав Живот. www.24zdravje.com

Можеби ве интересира?close