Предлог смути од Сашо Даневски


На здравје!


Со Сашо Даневски може да тренирате во – Fitness Challenge


Во клубот е достапна GARMIN index smart вагасо која можете да следите повеќе параметри за Вашето тело. Види линк со детали за вагата – повеќе