Отворена линија за контакт во врска со КОРОНА вирусот