Состојба со COVID-19 до 23.03.2020 – Веќе 2 смртни случаи