Category Archives: Витамини

Што се Витамини?

Витамините, латински: vita-живот; amin-амин, органско соединение со азот, се комплексни соединенија од различна хемиска природа кои се важни за нормалното биолошко функционирање на многу живи суштества. Поточно, тие во многу мали количини се потребни за растењето,…

Витамин Ц – аскорбинска киселина

Витаминот Ц или аскорбинска киселина е витамин растворлив во вода, присутен во овошјето и зеленчукот. Тој е еден од најиспитуваните и најопишуваните витамини, и е првиот синтетизиран витамин. Овој витамин има редукциони својства и учествува во многу…