Category Archives: Пробиотици

Пробиотици – поволно влијаат на здравјето

Секојдневно се појавуваат научни докази за поволното влијание на пробиотиците на здравјето. Според дефиницијата на Светската Здравствена Организација, пробиотиците се живи микроорганизми, таканаречени “добри” бактерии, кои применети во соодветна количина…